Faktaal

Nei it bloch fan juster mar wer wat positiver. Der wurdt in soad Frysk brûkt op de sosjale media. De lju wolle dus wol mar hawwe net sa goed les hân yn de eigen sprake. Seach in petearke op Feestboek. Tal dielnimmers: 5. En se skriuwe allegear Frysk. Want dat is harren faktaal.

Published
Categorized as Bloch

3 comments

  1. Dut is de taal vaan de toekomst no. Het Frysk dat moai ferbasterd wurd tot een dialekt. Ik hew daar geen problemen mei!

  2. It is prachtich. It moat allinnich net al te hurd gean want dan kin ik it net mear lêze. Hoopje al dat se dêr noch wat rekken mei hâlde.

Comments are closed.